Czasownik kuru („przychodzić”, „przybywać”) należy do grupy czasowników nieregularnych i jest dość kłopotliwym przypadkiem, nie tylko, jeśli chodzi odmianę, ale też, jeśli chodzi o odczyt znaku kanji.

Sam 来 znak ma dwa czytania podstawowe: sino-japońskie RAI i japońskie ku・ru, ale w zależności od odmiany, odczyt jego tematu zmienia się na dwie inne formy, np.:

kuru

ます kimasu

ない konai

W takich przypadkach trzeba wiedzieć, niejako wstecznie, jakiego odczytu tematu tego czasownika wymaga dołączony sufiks (końcówka).

Jeśli dopisujemy formy socjatywne (np.: -masu, -mashita), wtedy znak odczytujemy jako ki.

Jeśli dodajemy formy negacji i jej pochodne (np. -nai, -nakereba naranai), wtedy znak odczytujemy jako ko.

Kiedy natomiast posługujemy się formą prostą lub słownikową (pojawia się końcówka -ru), znak będzie odczytywany jako ku.

W złożeniach sino-japońskich odczytywany będzie jednak jako rai, np.: 来年 rainen „przyszły rok”, 来日 rainichi „przyjazd do Japonii”.

m.
::

Komentarze:

wróć